UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1945

Alec Schneider

Plattsmouth, Neb.

Visit

Alumni CAP

© 2020 by Rixstine Recognition.