UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1967-68

Dan Kobza

Gothenburg, Neb.