UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1978-79-80

Randy Schleusener

Fremont, Neb.