UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1909-10-11.

Sylvester V. Shonka

Medina, Ohio