UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1980-82

Tom Vergith

Fremont, Neb.