UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1979-80

Trey DeLoach

Pomona, Calif.